اسلام آمریکایی با طعم کشتی کج زنان در ریاض

اسلام دروغین و ساختگی آمریکایی عربستان سعودی روز به روز در نوع خود جالب توجه میشود که در سرزمین نزول قرآن و آیات وحی چه اعمال وقیحی را به اسم آزادی و اسلام در حال ترویج هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انقلاب نیوز،کشتی کج زنان توسط یک شرکت آمریکایی فعال در عربستان سعودی در روزهای قبل در میان رسانه ها سر و صدای زیادی به پا کرد برخی ها با خوشحالی از آن یاد  میکردند و برخی دیگر هم این اتفاق را شروع آزادی های مشروع می نامیدند!

آزادی با هرزگی و فساد و فحشا را هنوز برخی ها ظاهرا فرق میانش را متوجه نمی شوند و هرکسی در نوع تفکر و عقاید خود آزادی را مشروع می داند اما در کشوری که مدعی اسلام است البته فقط مدعی است و در عمل بویی از اسلام نبرده و هیچ تفکری هم از اسلام در آنها دیده نمی شود.

عربستان سعودی در ماههای اخیر فعالیت هایی را در پوشش آزادی در این کشور آغاز کرده است که در نوع خود بسیار جالب توجه است از پوشش بدون حجاب گرفته تا فروش مشروبات الکی در فرودگاه ها و مراکز خرید و راه اندازی دیسکوهای و در روزهای اخیر هم مرکز ویژه کشتی کج زنان!

کشتی کج زنان بنیان گذار فساد و فحشا در آمریکا است و با وحشی گری تمام از زنان ابزاری را برای هرزگی جنسی می سازند تا از آنها پول در بیاورند و عربستان سعودی که این روزها این عمل کثیف را به اسم آزادی مشروع اعلام کرده و آن را در رسانه های مختلف نشر داده است فقط و فقط یک هدف را دنبال می کند و آنهم اسلام آمریکایی است.

اسلام آمریکایی همین اسلامی است که در عربستان سعودی این روزها در حال گسترش است و یک فساد سیستماتیک آن را مدیریت میکند تا مردم مسلمان را با اهداف آمریکایی ها به انحراف کشانده و در عقاید آنها تشکیک ایجاد کنند .

کشتی کج زنان که در عربستان سعودی برگزار شده است نمونه ای از ترویج اسلام آمریکایی است که میخواهد قبح شکنی کرده و به اسم آزادی هرزگی را در میان قشر جوان مسلمان عادی نشان دهد تا اسلام واقعی را فراموش کنند .

ندای اسلامی که امروز از ایران اسلامی در جهان طنین انداز است اسلام واقعی است نه اسلام آمریکایی که از عربستان سعودی که فقط در ظاهر ادعای اسلام دارند و در باطن از هزار کافر هم بدتر هستند شنیده میشود.

انتهای پیام/
http://enghelab-news.ir/3679
نظرات شما