/ عکس

پلمپ ۳۷ خانه در«میدان امام حسین (ع)»

در راستای طرح انضباط اجتماعی در سطح شهر تهران صبح پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ، سی و هفت باب منزل که پاتوق معتادان، خرده فروشان مواد مخدر، سکونت تبعه غیرمجاز و نگهداری اموال مسروقه شده بودند، با دستور مقام قضایی پلمپ شدند.

http://enghelab-news.ir/3764
نظرات شما