/ عکس

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت»درمشهد

«تجمع دفاع از اقتدار و امنیت» جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸ با حضور پرشور مردم انقلابی مشهد برگزار شد.

http://enghelab-news.ir/3779
نظرات شما