/ عکس

تهیه بسته غذایی برای بیمارستان مسیح دانشوری

گروهی از بسیحیان ناحیه جماران، داوطلبانه و روزانه حدود هزار بسته مواد غذایی برای بیماران بستری شده در بخش قرنطینه مربوط به کرونای بیمارستان مسیح دانشوری تهیه می کنند.

http://enghelab-news.ir/4969
نظرات شما