زندگی با طعم کرونا

خطر کرونا برای انسان دوره جدید تنها این نیست که جان انسانهای بسیاری را ممکن است بگیرد،خطر مهلک وبزرگتر این است که کرونا بتواند بشررا نسبت به علم بی اعتماد کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انقلاب نیوز،محمد علی عبداللهی فعال رسانه ای در کانال تلگرامی خود نوشت:

۱. ما در یکی از بهترین دورانهای علم به سر می بریم ،علم آماده تر از گذشته نشان می دهد. بشر به مددعلم توانسته است بیش از هرزمانی بر طبیعت سیطره یابد. با وجود خطا هایی که علم در قلمروهای مختلف( از اختر فیزیک تا پزشکی وعصب زیست شناسی از مردم شناسی تا مطالعات اجتماعی تا نظامات سیاسی اقتصادی) ،مرتکب شده ومی شود اما همچنان در چشم انسان محترم وعزیز شمرده می شود. این بدان معنا است که بشر به علم اعتماد دارد ویا بهتر است بگوییم علم توانسته است اعتماد بشر را به خود جلب کند. انسانِ دوره مدرن پشت وپناهش علم است وبس. من از واژه "علم " در اینجا تنها معنای خاص ومحدود آن یعنی علوم تجربی را اراده نکرده ام بلکه مطلق دانش مبتنی بر تجربه وخرد انسان را قصد کرده ام.


۲. خطر کرونا برای انسان دوره جدید تنها این نیست که جان انسانهای بسیاری را ممکن است بگیرد،خطر مهلک وبزرگتر این است که کرونا بتواند بشررا نسبت به علم بی اعتماد کند. وقتی اعتماد بشر به علم آسیب ببیند احساس بی پناهی ورها شدگی پیدا می کند. بشر بی پناه ورها شده در حالی که تمام راه های آسمان را بر خود بسته است ،به شدت ناتوان ومضطرب خواهد بود.


۳. دهکده جهانی در برابر کرونا مضطرب نشان می دهد. مدیریت جهانی یکپارچه ای در برابر کرونا نمی بینیم. کشورهای جهان در برابر شیوع کرونا رفتارهای مختلفی از خود نشان می دهند، مرزهای خود را به روی یکدیگر بسته اند. ثروتمند ترین وقدرتمند ترین کشور دنیا تنها به فکر خویش است ،دیگر سودای رهبری جهان را در سر ندارد. گویا مدیریت دهکده جهانی به مدد علم چنانکه آسان مینمود آسان نیست .چرا مدعیان مغرور مدیریت جهان نسخه ای برای حل بحران نمی پیچند؟. همین مقدارازهرج ومرج برای بی اعتمادی بشر به علم وسازوکارهای مدیریت جهانی کافی است .

بیاییدفرض کنیم که به زودی علم بتواند راهی برای درمان کرونا بیابد. چه خوب و زهی سعادت. اما علم دربرابر این پرسش انسان مضطرب وبی اعتمادچه پاسخی می دهد که آیا ویروس دیگری بدتر از کرونا ما را تهدید نخواهد کرد؟ ایا علم میتواند دوباره بشر را ارام کند؟چه تضمینی وجوددارد؟


۴. مواجهه با چنین وضع وحال دشواری هرگز به مخیله انسان خطورنمی کرد. پیشرفت علم دردوره جدید چنان انسان را سرمست کرده بود که عده ای به خطا اما پیروزمندانه اعلام کردند که تمام راه های حضور ونفوذ خدا در جهان را بسته اند. چه نتیجه ی مصیبت باری.

دوره ی پسا کرونا دوره ای است که بشر دوباره دست قدرت خداوند را درجهان ببیند وبه مدد علم در جستجوی راه های آسمان براید .در پیشگاه کسانی زانو زند که راه های آسمان را بهتر از راه های زمین می شناسند.انتهای پیام/
http://enghelab-news.ir/5112
نظرات شما