پیگیر قول رئیس سازمان حمایت برای متعادل سازی نرخ مرغ در ۲۴ ساعت شدیم، اما مشاهدات از بی اثری این وعده در ۳ هفته حکایت می‌کند.
گزارشی از پیشرفت های حوزه کشاورزی استان؛
بعد از انقلاب اسلامی بخش کشاورزی به عنوان یک بخش با ثبات، از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده و در برخی از سال ها رشد اقتصادی کشور به واسطه رشد بخش کشاورزی بوده است و در این بین رشد کشاورزی استان قم پیشرفتی 100درصد نسبت به قبل از انقلاب داشته است.
در آستانه بازار شب عید؛
مقابله با قاچاق کالا در کشور در آستانه بازار شب عید در حالی مورد تاکید مسئولان قرار گرفته است که قاچاق کالا ضربه مهلکی بر پیکره تولید داخل زده است.
مرکز آمار از افزایش ضریب جینی برای چهارمین سال متوالی خبر داد که نشانه تشدید شکاف درآمدی در کشور است.
ساینای صادراتی به آذربایجان ارقام مختلفی به خود دیده است: ۱۸ میلیون تومان، ۲۰ میلیون تومان، ۲۱ میلیون تومان و ۳۴ میلیون تومان.
،ارائه اطلاعات حوزه انرژی و صنایع حساس کشور به کمیته بین‌الدولی (IPCC) توافق پاریس، می‌تواند تبدیل به یک اهرم برای دشمنان به جهت فشار بیشتر بر اقتصاد و صنایع حساس کشور شود.
محاسبات نشان می‌دهد با توجه به آمار و ارقام مختلف درآمد نفت و سناریوهای سهم دولت و صندوق توسعه ملی، در بودجه سال آینده با چند نرخ ارز مواجه خواهیم بود که از ۴,۲۰۰ تومان تا ۱۷ هزار تومان در نوسان است.
عدم ریسک پذیری، توهم گذرا بودن شرایط و نداشتن نگاه کلان به موضوع منجر به آن شده که وزارت نفت منفعل عمل کند به امید آنکه یک نفر کار را درست خواهد کرد.
ادامه

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید

یادداشت
1/0