مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی(ره):
مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی(ره)تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر مردم از بی تدبیری برخی مسئولان در رنج و سختی هستند.
وزیر "بی‌مهر به مسکنِ" دولت تدبیر، حالا لباس اپوزیسیون را بر تن کرده است. آخوندی: چرا هیچکس با روحانی مخالفت نمی‌کند؟!
از نظر حلقه بهار، اگر انسان می‌خواهد جانشین خدا شود باید علوم انسانی و علوم فنی و پایه را بیاموزد تا بتواند به جای خدا قرار بگیرد!
جمعی از دانشجویان و پژوهشگران طی نامه‌ای از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستند تا در تعیین دبیر جدید این شورا بررسی‌های بیشتری صورت گیرد.
به نظر می‌رسد که اگر کارشناسان، از منظر دیگری به پرونده چند هزار صفحه‌ای «حمید باقری درمنی» ورود کنند، به نتایج قابل تاملی درباره رابطه پول کثیف شبکه درمنی با فتنه‌های سیاسی دست یابند.
ادامه

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید

یادداشت
1/1