/ فیلم

فیلم/ نخستین دقایق رای‌گیری در تهران

نخستین دقایق اخذ رأی انتخابات مجلس و میان‌دوره‌ای خبرگان در تهران.

دانلود فیلم
http://enghelab-news.ir/4878
نظرات شما