فیلم| پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران به توهین ها/ حساب و کتاب دفترخانه ها برخلاف مراکزشماره گذاری شفاف است

علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به اظهارات یکی از فرماندهان راهور در پی توهین به جامعه سردفتری پاسخ داد.
 
http://enghelab-news.ir/5619
نظرات شما