/ فیلم

با سخنرانی رئیس جمهور؛

فیلم| کنگره ۴۰۰۰ شهید روحانی کشور در قم برگزار می شود

کنگره ۴۰۰۰ شهید روحانی کشور فردا با سخنرانی رئیس جمهور در مصلی قم برگزار می شود

http://enghelab-news.ir/5682
نظرات شما