اخلاق مداری و قانونمداری پلیس در ماجرای مهسا امینی

اخلاق مداری و قانونمداری پلیس در ماجرای مهسا امینی نمود ویژه ای داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انقلاب نیوز، در ماجرای مهسا امینی به چند دلیل قانون مداری و اخلاق مداری پلیس بروز و نمود ویژه ای داشته است:

۱. معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی کشور در راستای اجرای دقیق و درست قانون عفاف و حجاب در کشور با طراحی یک مدل جدید، آموزش های تبعات آسیبهای اجتماعی را جایگزین مدل صرفا سلبی گشت ارشاد کرده است.

۲. افرادی که در ملا عام قانون شکنی کرده اند از جمله خانم مهسا امینی بعد از تذکر نوع پوشش، با شیوه ای اخلاق مدارانه به گفتگو با روان شناسها و کارشناسان حوزه آسیب های اجتماعی در یک کلاس جمعی دعوت شده اند.

۳. یکی از افراد کلاس دچار عارضه قلبی شده و رسانه های خارجی به پلیس تهمت ضرب و شتم می زنند و پلیس علی رغم اینکه ویدیوی لحظه بروز عارضه را در اختیار دارد و برای خانواده امینی نیز به نمایش در آمده، انتشار عمومی آن را تا رضایت خانواده مهسا امینی متوقف کرده و اخلاق را بر منافع رسانه ای خود ترجیح داده است.

۳. یکی دیگر از وجوه اخلاق مداری پلیس حضور افراد دیگر در این کلاس آموزشی و مشخص بودن چهره آنها در ویدیوی لحظه بروز عارضه برای مهسا امینی است، که برای انتشار ویدیو باید یا رضایت آنها جلب شود یا چهره آنها در ویدیو پوشیده شود.

۴. قطعا پلیس به پرونده پزشکی گذشته فرد مورد بحث دسترسی داشته و دارد ولی پرداختن به آن را باز هم تا رضایت و اعلام خانواده اخلاقی نمی داند.

۵. همه هجمه ها به پلیس قانونمدار با همه مغلطه ها و دروغ ها، برای توقف اجرای قانون عفاف و حجاب است که ریشه لطمات جبران ناپذیر به بنیانهای اجتماعی و خانواده است. اما قطعا قانونمداری پلیس با وفاداری به تعهدات امنیت میدانی و اخلاقی جامعه، خدشه دار نخواهد شد.


انتهای پیام/
http://enghelab-news.ir/6050
نظرات شما