«دختران» سرزمینم «ایران»

دختران ایران امروز با حضور موثر در جامعه و فعالیت در مشاغل مورد علاقه خود، آزاد هستند با حفظ کرامت و عزت انسانی، مسیر زندگی را به دلخواه خود انتخاب کنند.

گالری عکس
http://enghelab-news.ir/7335
کلیدواژه: دختران ایران کرامت
اخبار مرتبط

نظرات شما